RSS Feed
Kennisbank : Conventie
     
Sinds de wet van 10 december 2009 dienen niet alleen de volledig geconventioneerden en de partieel geconventioneerden hun volledige of deeltijdse toetreding tot de conventie te afficheren, de totaal gedeconventioneerden moeten dit vanaf nu ook duidelijk...
De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van het akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurt via de webtoepassing MyRiziv. In bijlage k...
Tussentijds deconventioneren kan op het einde van de looptijd van een tweejaarlijks akkoord. u kan bvb deconventioneren wanneer u tijdig (d.w.z. vóór 15 december van het lopend jaar) uw conventiestatus gaat aanpassen in de webtoepassing MyRiziv. ...
Wanneer u uw weigering tot het toetreden tot de conventie betekend hebt aan het RIZIV, bent u gedeconventioneerd voor de volledige loop van het akkoord. Een akkoord tandartsen-ziekenfondsen heeft meestal een looptijd van 2 jaar, d.w.z. u bent dan gedec...
Als stagiair ben je verplicht geconventioneerd. Partieel deconventioneren (werken gedurende ongeveer 1/5 van de tijd aan niet-conventie tarieven bij stagemeester) is op elk moment mogelijk via aangetekend schrijven aan het RIZIV, gericht aan de Nati...
VOORWAARDEN WAARONDER HET AKKOORD WORDT TOEGEPAST De honorariumbedragen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, worden toegepast op de raadplegingen en op de technische verstrekkingen die onder de volgende voorwaarden worden verrich...
Help Desk Software by Kayako Fusion