RSS Feed
Kennisbank : Administratie
     
Hiervoor neem je best contact op met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die geven informatie en reiken verschillende attesten uit, zoals EG/EU/EER-gelijkwaardigheidsattest aan de beoefenaars van gezondheidsberoepen die h...
Bij stopzetting van uw beroep dient u volgende instanties te verwittigen: FOD volksgezondheid: Mevr. Leona Geudens Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,?Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu?Eurostation II?Victor Hortaplein, 40 bus 10? 1...
Alle betalingen naar de VBT dienen te gebeuren op het rekeningnummer IBAN: BE 17 3900 6217 3621 SWIFT: BBRU BE BB Adres Bank: ING Tolpoortstraat 76-78, 9800 Deinze
Cel internationale mobiliteit beroepsbeoefenaars.
Laat ons uw juiste gegevens weten en dan brengen wij dat zo spoedig mogelijk in orde. Geef ons ook het oude of foutieve gegevens door en eventueel uw lidnummer. Dit geldt ook voor wijzigingen in adres, huisnummer enz.. Graag sturen naar vragen@vbt.be ...
BEVOEGHEIDSCODES Tandheelkundigen 001 Algemeen tandarts 002 Bevoegde 003 Geneesheer-tandarts gediplomeerd voor 1929 004 Geneesheer-tandarts 005 Geneesheer-stomatoloog 006 Tandarts-specialist in de parodontologie 007 Tandarts-specialist in de orthodontie...
Het RIZIV doet voor het volledige beheer van de procedure voor de levering van getuigschriften voor verstrekte hulp aan de verschillende zorgverleners een beroep op SPEOS (Belgian Post Solution groep). U kunt alle actuele informatie hieromtrent vinden o...
Algemene aanbevelingen indien u uitzonderlijk de getuigschriften van een collega gebruikt In hoogdringende gevallen mogen de verzekeringsinstellingen - uitzonderlijk - getuigschriften voor verstrekte hulp aanvaarden en boeken die door een zorgverlener ...
De licentiaten in de tandheelkunde en de houders van een bekwaamheidsgetuigschrift van tandarts kunnen van het Agentschap een vergunning verkrijgen voor het gebruiken van röntgenstralen voortbrengende toestellen die speciaal voor de tandradiografie zijn...
VRAAG: Een patiënte van haar heeft een val gemaakt na haar bezoek aan de tandarts. De verzekeraar vraagt de tandarts een attest in te vullen met een beschrijving van het gebit voor het ongeval. De tandarts vraagt zich af in hoeverre de verzekering dit ka...
Volgende bewaartermijnen zijn van toepassing: * Fiscale administratie: 7 jaar * Riziv-attesten: 10 jaar * Sociale administratie: 15 jaar * Verantwoordelijkheid medisch handelen: 20 jaar Er bestaat geen algemene wettelijke bepaling die de bewaarte...
"Regeling betalende derde" wil concreet zeggen dat de zorgverstrekker enkel het remgeld int en dat het terugbetaalbare gedeelte van het ereloon door het ziekenfonds rechtstreeks aan de zorgverstrekker wordt overgemaakt. Sociale derde betalersregelin...
Onder de leeftijd van 18 jaar zijn er nl. geen "strafmaatregelen" wanneer iemand niet op jaarlijks tandartsbezoek komt. Dit gezegd zijnde: Vanaf 2 jaar is een bezoek aan de tandarts voor een controle van het gebit aangewezen. Een goed melkgebit ligt...
Hier kan u het individueel aanwezigheidsblad downloaden.
Voor de meest recente informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende pagina van de RIZIV website: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/hoe-zorg-attesteren.aspx#.VuQiNvkrK70 [1] Links: ------ [1] http://www.riz...
RECHTEN IN VERBAND MET HET PATINTENDOSSIER U hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Er kunnen meerdere dossiers bestaan (bij uw huisarts, in het ziekenhuis, bij de tandarts…). U hebt het rech...
WAT HOUDT HET MONDZORGTRAJECT IN? Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. 'Regelmatig' wil zeggen dat de patiënt het voo...
Hebt u een buitenlands diploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, én de nationaliteit van 1 van deze landen? Wenst u daarnaast het beroep van tandarts uit te oefenen in Vlaanderen? Dan moet u eerst een erkenning aanvragen bij...
WACHTWOORD WWW.VBT.BE VERGETEN Indien u al geregistreerd bent op de hoofdwebsite van de VBT (www.vbt.be) kan u automatisch uw wachtwoord laten doorsturen door het systeem via de link "Paswoord vergeten" in het login scherm. Indien u nog niet gereg...
1. Stuur een rappel Als een patiënt niet betaalt, kunt u beginnen met een rappel te sturen. Bezorg uw patiënt een beleefde, vriendelijke rappel en nodig hem uit tot betaling. Doet hij dat niet, dan bent u genoodzaakt een nieuwe, strengere rappel te ve...
Help Desk Software by Kayako Fusion