RSS Feed
Kennisbank : Stagejaar
 


Zelfstandigen bouwen een wettelijk rustpensioen op sociale op basis van de sociale bijdragen die zij ieder kwartaal betalen. Bij loontrekkenden gebeurt de pensioenopbouw door de RSZ-bijdragen die RSZ-ingehouden worden door de werkgever. Voor de vastste...
Om aanspraak te maken op deze vergoeding dient de stagemeester tussen 1 september en 31 december van elk jaar het hiervoor voorziene aanvraagformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het vermelde adres. Naast een aantal identificatiegegeven...
Spreiding is inderdaad mogelijk. Er zijn momenteel reeds voorbeelden die spreiden over twee jaar. Het stageplan moet wel van in het begin dan in die zin worden opgemaakt.
De regelgeving zegt dat het stageplan moet ingediend zijn ten laatste binnen de 3 maanden na de start van de stage. Maar het is zo dat het voorlopig RIZIV nummer pas wordt toegekend nadat de Erkenningscommissie het stageplan heeft goedgekeurd. Dit k...
De stagiair start steeds geconventioneerd en heeft recht op de conventiepremie a rato van het aantal gewerkte maanden. Het conventiestatuut van de stagiair is onafhankelijk van het statuut van de stagemeester. Partieel deconventioneren (werken gedur...
Kan een tandarts als de stagiair haar of zijn aantal verplichte stage-uren gedaan heeft, een bijkomend contract geven om na de verplichte stage-uren verder te werken? Stagiairs worden pas erkend op de einddatum van hun opleiding (3, 6 of 12 maanden)...
Help Desk Software by Kayako Fusion